Делатност

Дом здравља „Шид“ обавља ванболничку здравствену делатност из области примарне здравствене заштите и фармацеутску здравствену делатност.