Историјат

Дом здравља “Шид” Шид је основан 09.04.1953. године под називом Дом народног здравља у Шиду на седници среског већа, Народног одбора среза шидског,

Дом здравља “Шид” Шид је основан 09.04.1953. године под називом Дом народног здравља у Шиду на седници среског већа, Народног одбора среза шидског, са циљем да:
,,спроводи мере за заштиту и унапређење народног здравља, да спроводи службу лечења, сузбијања заразних болести (туберкулозе, трахома и остале кожно-венеричне болести), да спроводи мере за заштиту мајке и детета и да се стара за подизање хигијенских услова,,

У оквиру Дома народног здравља у Шиду функционисале су службе које се самостално финансирају: општа амбуланта (без стационара) у Шиду, општа амбуланта (без стационара) у Ердевику, зубна амбуланта са зубном лабораторијом у Шиду, зубна амбуланта у Ердевику, здравствена станица у Моровићу, здравствена станица у Јамени, као и службе које су се финансирале по буџету Народног одбора среза: антитуберкулозни диспанзер (без стационара) у Шиду, антитрахомна станица у Шиду и хигијенска станица у Шиду. Под називом Дом надродног здравља у Шиду, установа ради до 1974. године кад мења назив у Дом здрaвља “6. децембар”.
Године 1991. промењен је назив у садашњи Дом здравља “Шид” Шид.

Дом здравља Шид је здравстена установа примарног нивоа здравствене заштите која пружа здравствену заштиту за готово 35.000 становника на територији од 650 км2, која је разуђена на 18 насељених места. Најудаљенија амбуланта налази се у насељеном месту Јамена око 40 км. Најближа установа секундарног нивоа здравствене заштите је Општа болница Сремска Митровица, удаљена око 50км.

У Дому здравља Шид организоване су следеће службе: Служба за здравствену заштиту одраслог становништва, са кућним лечењем и негом и поливалентном патронажом, Служба за здравствену заштиту деце, школске деце и жена, Служба хитне медицинске помоћи са санитетским превозом, Служба за здравствену заштиту из области денталне медицине, Служба за специјалистичко-консултативну делатност и радиолошку, лабораторијску и другу дијагностику, Служба за апотекарску делатност – апотека и Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове.