КУЋНИ РЕД

 

Поштовани пацијенти,

У складу са Правилником о кућном реду Дома здравља Шид а у циљу квалитетније и ефикасније дијагностике и лечења, потребна је Ваша сарадња. Молимо Вас да ту сарадњу пружите оним лицима која се овде о Вама брину. За време Вашег боравка у Дому здравља Шид, потребно је да се придржавате доле наведеног кућног реда:

Пацијент је дужан да при остваривању здравствене заштите у установи:
– активно учествује при заштити, очувању и унапређењу свог здравља,
– у потпуности информише надлежног здравственог радника о истинитим подацима о свом здравственом стању,
– придржава се упутстава и предузима мере прописане терапије од стране надлежног здравственог радника.

У циљу одржавања потребног реда, у Дому здравља се не дозвољава:

Пушење
Уношење и конзумирање алкохолних пића и наркотика, оружја, експозивних и запаљивих материја, већих пакета, кофера и сл,
задржавање пацијената у просторијама Дома здравља ван радног времена,
бацање отпадака и хране осим у корпе постављене за те сврхе,
уништавање инвентара Дома здравља – у случају његовог оштећења пацијент је дужан да надокнади учињену штету,
улазак особа које су неприкладно одевене (кратке панталоне, атлет мајице, папуче и сл.),
лепљење плаката и другог пропагандног материјала.
Односи између здравствених радника и пацијената приликом остваривања здравствене заштите заснивају се на међусобном уважавању и чувању достојанства личности уз поштовање највишег могућег стандарда људских права и вредности.

Пацијенти, грађани и друга лица за време боравка у Дому здравља дужни су да се према запосленима Дома здравља понашају коректно, да поштују достојанство здравствених радника и других запослених и да се придржавају њихових упутстава.

Здравствени радници дужни су да се у обављању своје професије придржавају Кодекса професионалне етике.

Пацијенти не смеју својим понашањем за време боравка у Дому здравља ометати или спречавати запослене да извршавају своје послове и радне обавезе, нити их вређати, омаловажавати и понижавати. Запослени ће их опоменути и замолити за коректно понашање. Ако се некоректно понашање пацијента настави и даље, може му се ускратити пружање здравствених услуга, изузев хитне, односно неодложне медицинске помоћи.

ЖЕЛИМО ВАМ ДОБРО ЗДРАВЉЕ И УСПЕШАН ОПОРАВАК !!!