Зубно здравствена служба

Служба за стоматолошку здравствену заштиту (превентивна, дечија и општа стоматологија и стоматолошка лабораторија)

Зубно здравствена служба

Служба за стоматолошку здравствену заштиту (превентивна, дечија и општа стоматологија и стоматолошка лабораторија)


У Складу са Стратегијом примарне здравствене заштите служба:

 - пружа стоматолошку здравствену заштиту првенствено дечијој популацији кроз организовани превентивни рад по школама

-  пружа стоматолошку здравствену заштиту деци и лицима са проблемима у менталном здрављу (у сарадњи са Клиничким центром)

 - пружа стоматолошку здравствену заштиту у складу са мерама и поступцима оралне хирургије, протетике и ортодонције.