Алексе Шантића 1

тел: 022/712-522 E-mail:info@domzdravljasid.org.rs

Финансијски извештаји

Приходи и расходи за 2024. годину

 

Годишњи финансијски извештају за 2023. годину

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА ШИД ,,ШИД,, ЗА 2024. ГОДИНУ

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН МАТЕРИЈАЛ АНЕКС бр.5

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 05-2489/3-1
ДОМА ЗДРАВЉА ШИД ,,ШИД,,
ЗА 2023. ГОДИНУ
АНЕКС бр.5

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН МАТЕРИЈАЛ АНЕКС бр.4

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ДОМА ЗДРАВЉА ШИД ,,ШИД,,
ЗА 2023. ГОДИНУ
АНЕКС бр.4

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА ШИД ЗА 2023. ГОДИНУ АНЕКС бр.3

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА ШИД ЗА 2023. ГОДИНУ АНЕКС бр.1

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА ШИД ЗА 2023. ГОДИНУ АНЕКС бр.1

 

Завршни рачун ѕа 2022. годину

 

ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2023. ГОДИНУ

 

КОРИШЋЕНИ НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА ШИД ,,ШИД,, ЗА 2023. ГОДИНУ

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА ШИД ,,ШИД,, ЗА 2022. ГОДИНУ АНЕКС Бр.5

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА ШИД ,,ШИД,, ЗА 2022. ГОДИНУ АНЕКС Бр.4

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА ШИД ,,ШИД,, ЗА 2022. ГОДИНУ АНЕКС Бр.3

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА ШИД ,,ШИД,, ЗА 2022. ГОДИНУ АНЕКС Бр.2

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА ШИД ,,ШИД,, ЗА 2022. ГОДИНУ АНЕКС Бр.1

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ДОМА ЗДРАВЉА ШИД ,,ШИД,,
ЗА 2022. ГОДИНУ
АНЕКС Бр.2

 

 
 
Powered by Phoca Download