Органи управљања

Органи управљања

На нивоу Дома здравља:

- в.д. директора – Весна Лукић дипл.економиста-мастер
- в.д. заменика директора – др Марија Гршић-Добрић
- помоћник директора за медицинска питања –др Биљана Гачић
- помоћник директора за правне и административне послове – Весна Божић дипл.правник
- главна медицинска сестра/техничар – Душко Крчмар

Управни одбор:

- др Мирослав Џалета
- др Младен Оравец

Надзорни одбор:

- Небојша Ковачевић
- Слободан Аврамовић
- др Биљана Гачић

На нивоу служби:

Начелници

- др Споменка Крсмановић - начелник Службе за здравствену заштиту одраслог становништва и запослених, са кућним лешењем и негом
- др Бранка Ђуровић - начелник Службе за радиолошку, лабораторијску и другу дијагностику
- др Младен Оравец - начелник Службе за здравствену заштиту деце, школске деце и жена
- др Мирослав Миливојевић - начелник Службе стоматолошке здравствене заштите
- др Љубица Фодора - начелник Службе за специјалистичко-консултативну делатност


- шеф у одељењу
- одељењска сестра/техничар