Алексе Шантића 1

тел: 022/712-522 E-mail:info@domzdravljasid.org.rs

Резервни делови ЈН 3-1/2018 Партије:3, 7 и 8

Јавна набавка резервних делова и моторних уља  за Дом здравља "Шид" Шид, обликован у три партије
ЈН 3-1/2018- Партије:3, 7 и 8
шифра из Општих  речника набавки: 34000000

 

Обавештење о закљученом уговору

 

Одлука о додели уговора POLJOAUTO

 

Конкурсна документација

 

Позив за подношење понуда

 

 
 
Powered by Phoca Download