Алексе Шантића 1

тел: 022/712-522 E-mail:info@domzdravljasid.org.rs

Одржавање моторних возила ЈН 8-1/2018

Преговарачки поступак без објављивања јавног позива за

ДОМ ЗДРАВЉА „ШИД“ из Шида, Алексе Шантића 1

набавка услуга одржавања моторних возила – АУТОПРАЊЕ
за потребе Дома здравља „Шид“ на годишњем нивоу

ЈАВНА НАБАВКА бр. 8-1/2018

 

Обавештење о закљученом уговору Tocak

 

Одлука о додели уговора

 

Конкурсна документација

 

Обавештење о покретању поступка

 

 
 
Powered by Phoca Download