Алексе Шантића 1

тел: 022/712-522 E-mail:info@domzdravljasid.org.rs

НАБАВКА ЕНЕРГЕНАТА - Партија 2

ЈАВНА НАБАВКУ БРОЈ 10-1/2018 
НАБАВКА ЕНЕРГЕНАТА- Партија 2: огревно дрво
ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА "ШИД" ШИД
у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда(за грејну сезону 2018/2019)

 

Обавештење о закљученом уговору

 

Одлука о додели уговора

 

Конкурсна документација

 

Обавештење о покретању поступка

 

 
 
Powered by Phoca Download