Алексе Шантића 1

тел: 022/712-522 E-mail:info@domzdravljasid.org.rs

НАБАВКА ЕНЕГРЕНАТA ЈН 19/2018

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 19/2018  НАБАВКА ЕНЕГРЕНАТA- УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ

ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА ШИД
(ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК)

 

Обавештење о закљученом уговору

 

Одлука о додели уговора

 

Конкурсна документација

 

Позив за подношење понуда

 

 
 
Powered by Phoca Download