Алексе Шантића 1

тел: 022/712-522 E-mail:info@domzdravljasid.org.rs

Набавка санитетског материјала JН 15/2018

Јавна набавка добaра – Набавка санитетског материјала JН 15/2018,на годишњем нивоу, односно до спровођења јавних набавки од стране РФЗО.

Назив и ознака из општег речника набавки: Медицински материјал-33140000.

 

Обавештење о закљученом уговору Sinofarm

 

Обавештење о закљученом уговору Adoc

 

Обавештење о закљученом уговору Farmalogist

 

Обавештење о закљученом уговору Medilabor

 

Одлука о додели уговора Medilabor

 

Одлука о додели уговора Sinofarm

 

Одлука о додели уговора Farmalogist

 

Одлука о додели уговора Adoc

 

Измене и допуне конкурсне документације 4

 

Измене и допуне конкурсне документације 3

 

Измена конкурсне документације 2

 

Измена конкурсне документације

 

Појашњење конкурсне документације

 

Конкурсна документација

 

Позив за подношење понуда

 

 
 
Powered by Phoca Download