Алексе Шантића 1

тел: 022/712-522 E-mail:info@domzdravljasid.org.rs

Набавка стоматолошког материјала ЈН 12-1/2018

Јавна набавка добра – набавка стоматолошког материјала,
по партијама, у oтвореном поступку
ЈН бр. 12-1/2018

 

Обавештење о закљученом уговору Medicom

 

Обавештење о закљученом уговору Vetmetal

 

Обавештење о закљученом уговору Neoyudent

 

Обавештење о закљученом уговору Akord

 

Одлука о додели уговора MEDICOM

 

Одлука о додели уговора NEO YU DENT

 

Одлука о додели уговора VETMETAL

 

Одлука о додели уговора AKORD

 

Табела у оквиру обрасца понуде

 

Конкурсна документација

 

Позив за подношење понуда

 

 
 
Powered by Phoca Download