Алексе Шантића 1

тел: 022/712-522 E-mail:info@domzdravljasid.org.rs

Набавка административног материјала ЈН 17/2018

Јавна набавка административног потрошног материјала за
Дом здравља "Шид" Шид у поступку јавне набавке мале вредности
ЈНМВ 17/2018
шифра из Општих речника набавки: 30190000

 

Обавештење о закљученом уговору DelfiCommerce

 

Обавештење о закљученом уговору Papirdol

 

Одлука о додели уговора

 

Измене и допуне конкурсне документације

 

Обавештење о продужењу рока

 

Конкурсна документација

 

Позив за подношење понуда

 

 
 
Powered by Phoca Download