Алексе Шантића 1

тел: 022/712-522 E-mail:info@domzdravljasid.org.rs

Санитетски материјал ЈН 15-1/2018

Јавна набавка добра ЈН бр. 15/2018 – caнитетски материјал, партија 18: октанисепт


у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
(на годишњем нивоу, односно до спровођења поступка централизованих јавних набавки од стране РФЗО)

 

Обавештење о закључењу уговора Grosis

 

Одлука о додели уговора Grosis

 

Конкурсна документација

 

Обавештење о покретању поступка

 

 
 
Powered by Phoca Download