Алексе Шантића 1

тел: 022/712-522 E-mail:info@domzdravljasid.org.rs

Одржавања моторних возила ЈН 8/2019

ЈАВНА НАБАВКА – набавка услуга одржавања моторних возила за потребе Дома здравља
„Шид“ на годишњем нивоу

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 8/2019

 

Обавештење о закљученом уговору партија 4

 

Обавештење о додељеном уговору

 

Одлука о додели уговора партија 1, 2 и 3

 

Одлука о додели уговора партија 4

 

Конкурсна документација

 

Позив за подношење понуда

 

 
 
Powered by Phoca Download