Алексе Шантића 1

тел: 022/712-522 E-mail:info@domzdravljasid.org.rs

Набавка енергената за превоз болесника ЈН 14/2019

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 14/2019 НАБАВКА ЕНЕГРЕНАТА ЗА ПРЕВОЗ БОЛЕСНИКА

ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА ШИД ( ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК)

 

Обавештење о закљученом уговору NIS

 

Одлука о обустави поступка партија 1

 

Конкурсна документација

 

Позив за подношење понуда

 

 
 
Powered by Phoca Download