Алексе Шантића 1

тел: 022/712-522 E-mail:info@domzdravljasid.org.rs

Набавка лабораторијског материјала: партија 2 ЈН 6-1/2019

Поновљени поступак јавне набавке добара – набавка лабораторијског материјала: партија 2- Hematološki reagensi I ,
по партијама, на годишњем нивоу
у отвореном поступку
ЈН бр. 6-1/2019

 

Обавештење о закљученом уговору NEOMEDICA

 

Одлука о додели уговора NEOMEDICA

 

Конкурсна документација

 

Позив за подношење понуда

 

 
 
Powered by Phoca Download