Алексе Шантића 1

тел: 022/712-522 E-mail:info@domzdravljasid.org.rs

РТГ Матетријал ЈН 16/2019

Јавна набавка добра – набавка РТГ материјала,
у отвореном поступку
(на годишњем нивоу, односно до спровођења поступка централизованих јавних набавки од стране РФЗО)
ЈН бр.16/2019

 

Обавештење о закљученом уговору Medicom

Одлука о додели уговора МЕДИКОМ

 

Конкурсна документација

 

Позив за подношење понуда

 

 
 
Powered by Phoca Download