Алексе Шантића 1

тел: 022/712-522 E-mail:info@domzdravljasid.org.rs

Јавна набавка резервних делова и моторних уља ЈН 3/2020

Јавна набавка резервних делова и моторних уља за Дом здравља "Шид" Шид, обликован у девет партија
ЈН 3/2020
шифра из Општих речника набавки: 34000000

 

Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈЕ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 и 9

 

Одлука о додели уговора Партије број: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 и 9

 

Одлука о додели уговора Партија број 6

 

Конкурсна документација

 

Позив за подношење понуда

 

 
 
Powered by Phoca Download