ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

У Дому здравља “Шид” Шид од 04.12.2023. године Одељење за здравствену заштиту запослених – Медицина рада обављаће лекарске прегледе радним даном

ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

У Дому здравља “Шид” Шид од 04.12.2023. године Одељење за здравствену заштиту запослених – Медицина рада обављаће лекарске прегледе радним даном, осим среде и то: лекарске прегледе за возаче аматере, возаче професионалце и таксисте, за ношење оружја, за упис у средње школе, систематске прегледе, систематски прегледи спортиста и др.

Након обављеног прегледа вршиће се издавњае следећег:

- Лекарско уверење за посао
- Лекарско уверење за рад са посебним условима
- Лекарско уверење за возаче А, Б и Ф категорије
- Лекарско уверење за возаче Ц, Е и Д категорије
- Дупликат лекарских уверења за возаче
- Лекарско уверење (за потребе адвоката, суда, осигуравајућих друштава, ...)
- Давање уверења за цивилно служење војног рока
- Лекарски преглед физичких лица ради утврђивања здравствене способности за држање и ношење оружја
- Основни периодични преглед
- Налаз и мишљења за туђу негу и помоћ
- Издавање потврде-извештаја за осигуравајуће друштво
- Преглед и обрада за процену радне способности на лични захтев пацијента и захтев правног лица
- Лекарска потвдра на лични захтев пацијента
- Дупликат медицинске документације на лични захтев
- Лекарски прегледи ради утврђивања здравствене способности учесника у спорту

в.д. Д И Р Е К Т О Р - а

ДОМА ЗДРАВЉА “ШИД” ШИД
Весна Лукић
дипл. економиста - мастер

 


informator

Последње