1. октобар – Међународни дан старијих особа

1.октобар Међународни дан старих особа у Dому здравља Шид је обележен посетом поливалентне патронажне службе и Црвеног крста дому за стара лица "Луана".

1. октобар  – Међународни дан старијих особа

1.октобар Међународни дан старих особа у Dому здравља Шид је обележен посетом поливалентне патронажне службе и Црвеног крста дому за стара лица "Луана",том приликом дружили смо се са корисницима и обавили кратке превентивне прегледе. У разговору нагласили смо да су они веома битни у друштвеној заједници.

Међународни дан старијих особа се у свету и код нас обележава 1. октобра, у складу са Резолуцијом 45/106 коју је прогласила Генерална скупштина Уједињених нација (УН) 14. децембра 1990. године, са циљем да се нагласи важност прилагођавања животног окружења потребама и способностима становника трећег доба. Тренутно, око 700 милиона људи на свету има преко 60 година, а процењује се да ће до 2050. године тај број износити две милијарде, што ће представљати преко 20 процената светске популације.

Уважавање главног принципа циљева одрживог развоја да никога не смемо заборавити или оставити по страни, захтева разумевање да је демографија важна за одрживи развој и да ће динамика популације обликовати кључне развојне изазове са којима се свет суочава у 21. веку.

1. октобар  – Међународни дан старијих особа

Тема овогодишње кампање „Поштовање људских права старијих особа као испуњење визије Универзалне декларације о људским правима: кроз генерације” подвлачи важност поштовања Универзалне декларације о људским правима и потврђује посвећеност промовисању пуног и једнаког уживања свих људских права и основних слобода старијих особа, и то: правa на слободу од дискриминације, на сигурност, на слободу од насиља, на социјалну заштиту, на здравље, на рад и доживотно учење, на личну својину и правa наслеђа.

1. октобар  – Међународни дан старијих особа

Овогодишња кампања ће пажњу умерити на специфичности старијих особа широм света у циљу уживања њихових права и начина решавања кршења тих права, као и на чињеницу да јачање солидарности кроз једнакост и реципроцитет између генерација нуди одржива решења за испуњење циљева одрживог развоја.

Стога, она има за циљ:
• повећање глобалног знања и свести о Универзалној декларацији о људским правима и стварање обавеза међу свим заинтересованим странама за јачање заштите људских права садашњих и будућих генерација старијих особа широм света;
• упознавање са примерима добре праксе за међугенерацијску сарадњу и партнерство у циљу заштите људских права широм света; и
• заговарање да владе и субјекти УН преиспитају своје тренутне праксе у циљу боље интеграције животног приступа људским правима у свој рад и да осигурају активно и смислено учешће свих заинтересованих страна, укључујући цивилно друштво, националне институције за људска права и саме старије особе, у циљу јачања солидарности међу генерацијама и међугенерацијским партнерствима.

Обележавање Међународног дана старијих особа обухватиће велики број здравствено-промотивних активности у локалној заједници као што су предавања, здравствено-промотивне изложбе, трибине, округли столови, конференције за новинаре, јавне манифестације, концерти, спортски догађаји, базари здравља и слично.

 


informator

Последње