Међународни дан против злоупотребе и незаконите трговине дрогама

Резолуцијом 42/112, 1987. године Генерална скупштина Уједињених Нација је прогласила 26. јун Међународним даном против злоупотребе и незаконите трговине дрогама.

Међународни дан против злоупотребе и незаконите трговине дрогама

Резолуцијом 42/112, 1987. године Генерална скупштина Уједињених Нација је прогласила 26. јун Међународним даном против злоупотребе и незаконите трговине дрогама. Овај дан обележава се на глобалном, националном и локалном нивоу у многим земљама света у циљу мобилисања појединаца и заједнице за активан однос у сузбијању проблема злоупотребе дрога. Слоган кампање за 2023. годину је „Људи на првом месту: зауставите стигму и дискриминацију, појачајте превенцију.

Према извештају Канцеларије Уједињених нација за дрогу и криминал (UNODC) објављеном 2022. године, у свету је у 2020. години приближно 284 милиона особа старости 15-64 године користило дроге. Подаци показују и да је на глобалном нивоу, приближно половина од 11,2 милиона особа које инјектирају дрогу живело са hepatitis C вирусом, а 1,4 милион са вирусом HIV-а.

Употреба дроге је комплексно питање које погађа милионе људи широм света. Многи људи који користе дрогу суочавају се са стигмом и дискриминацијом, што може додатно нарушити њихово физичко и ментално здравље и спречити их да потраже помоћ која им је потребна.

Циљ овогодишње кампање је подизање свести о важности поштовања и емпатије у опхођењу према особама које користе дрогу и значају превенције. Овогодишњи Међународни дан против злоупотребе и незаконите трговине дрогама је и позив на:

подизање свести о негативном утицају стигме и дискриминације на људе који користе дроге и њихове породице;

подизање свести о епидемијама AIDS и хепатитиса међу особама које користе дроге и значају већег обухвата и јачања програма превенције HIV-а и хепатитиса;

указивање на значај и едуковање о болестима зависности и другим обољењима и стањима повезаним са употребом дрога, доступним третманима и важности ране интервенције и подршке;

заговарање за алтернативе уместо затворских мера;

промовисање добровољних услуга заснованих на доказима за све људе који користе дроге;

активности на смањењу стигме и дискриминације промовисањем језика и ставова који су уважавајући и без осуђивања;

оснаживање младих и заједнице за превенцију употребе дрога и зависности.

 

Више о кампањи https://www.unodc.org/unodc/en/drugs/index-new.html

 

Истраживање понашања у вези са здрављем деце школског узраста у Републици Србији 2022. године – Учесталост употребе дувана, акохола и канабиса међу ученицима првих разреда средњих школа у Србији.

Поводом обележавања Међународног дана против злоупотребе и незаконите трговине дрогама у Шиду је организована изложба на којој су пацијенти, у виду неколико картких текстова информисани о глобалном проблему конзумирања дрога.

Међународни дан против злоупотребе и незаконите трговине дрогама

Многи људи који користе дрогу суочавају се са стигмом и дискриминацијом, што ни на који начин не помаже ни у решавању њиховог личног, а ни овог проблема у глобалним оквирима. Напротив, такав став и однос према овим особама може додатно наштетити њиховом како физичком, тако и менталном здрављу и при том их спречити да дођу до неопходне помоћи и адекватно је искористе.

Овим путем су грађани информисани да се Међународни дан борбе против злоупотребе и незаконите трговине дрогама обележава како би се ојачала акција и међународна сарадња, са крајњим циљем изградње света без злоупотребе психоактивних супстанци."

 


informator

Последње